evSolution

Perioada: 1.09.2010 – 10.1.2011

Parteneri: Europejskie Forum Mlodziezy, Polonia

Obiective:

  • Construirea unei platforme favorabile schimbului de bune practici între organizaţii de tineret din state europene diferite şi îmbunătăţirea capacităţii organizatorice pentru viitoare proiecte de găzduire SEV desfăşurate de organizaţiile implicate.
  • Instruirea şi formarea a doi lucrători de tineret în vederea specializării acestora în proiecte de găzduire SEV, în special proiecte ce se adresează beneficiarilor cu oportunităţi reduse.
  • Consolidarea viitoarelor parteneriate SEV dintre cele două organizaţii implicate şi participarea în procesul de îmbunătăţire a calităţii proiectelor SEV la nivel european.

Activităţi:
Proiectul evSolution s-a născut din inţiativa organizaţiei aplicante de a încuraja şi susţine schimburile de experienţă între asociaţii cu domeniu de activitate asemănător, organizaţii din state europene diferite şi, în acelaşi timp, de a oferi şansa unor tineri lucrători de tineret de a se forma într-o anumită direcţie de activitate: găzduirea voluntarilor SEV şi implicarea acestora în proiecte pentru beneficiari cu oportunităţi reduse. Asociaţia Team for Youth colaborează din trecut cu EFM din Polonia, desfăşurând deja diferite activităţi şi proiecte, în  special în găzduirea şi trimiterea voluntarilor. Ţinând cont de gradul diferit de experienţă pe care cei doi parteneri îl au în desfăşurarea de proiecte în cadrul Acţiunii 2 a programului TiA, dar şi de nevoia de formare a noi tineri pentru a lucra cu voluntari SEV, echipa T4UTH a decis organizarea unui proiect de tip job shadowing care a oferit şansa ambilor parteneri de a se familiariza cu metode noi de lucru, dar mai ales, care a ajutat doi tineri lucrători de tineret în a-şi consolida cariera şi a dobândi aptitudini profesionale noi.

Rezultate şi beneficiari:
2 tineri lucrători de tineret din Polonia s-au familiarizat cu metode de lucru în găzduirea voluntarilor SEV, au aflat mai multe despre scrierea de proiecte, au acumulat idei noi de lucru în proiecte SEV. Totodată au reuşit să acumuleze informaţii despre stilul de lucru al responsabililor de găzduire ai Team for Youth, fapt ce a facilitat cooperarea ulterioară a celor două organizaţii. Momentan, EFM este unul din partenerii de bază a Asociaţiei Team for Youth, cele două desfăşurând constant proiecte SEV în parteneriat.