Us.them.Smile!

Perioada: 5 februarie – 30 decembrie 2011
Parteneri:

 • Mayson de L’Europe en Mayenne – Franţa
 • Associazione JOINT – Italia
 • NGO Youth Exchange Agency – Lituania
 • TOGETHER – Macedonia
 • Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi – Turcia
 • Pistes Solidaire – antenne PACA – Franţa
 • EFM – Polonia

Obiective:

 • Să ofere şansa unui grup de 12 voluntari de a participa în proiecte internaţionale de lungă durată, cu posibilitatea de a experimenta medii internaţionale şi interculturale noi, de a trăi într-o comunitate gazdă diferită şi de a se implica în activităţi ce contribuie la dezvoltarea unor abilităţi şi competenţe sociale şi civice complexe.
 • Să participe la procesul de schimbare a mentalităţilor şi obiceiurilor comunităţii locale privind munca de voluntariat şi educaţia nonformală, prin crearea unei comunităţi de voluntari internaţionali care să implementeze proiecte specifice.
 • Să promoveze dialogul intercultural la nivelul comunităţilor gazdă, dar şi în grupurile de voluntari formate în urma activităţilor proiectului.

Activităţi:
Prima parte a proiectului a vizat implicarea unei voluntare din Franţa într-un proces de învăţare continuă, prin activităţi sociale şi educaţionale în comunitatea gazdă. Activităţile desfăşurate de ea au inclus ore de predare alimbii franceze, ore de conversaţie în limba franceză, lucrul ca voluntar la Biblioteca Judeţeană în secţia Multiculturală, şi susţinerea de ateliere culturale cu copii din şcolile din Săcălăşeni şi Lăpuşel.

A doua parte a a cestui proiect a oferit şansa unui grup de cinci tineri din Macedonia, Turcia, Franţa, Italia şi Lituania de a experimenta un mediu internaţional de lucru şi de a participa la dezvoltarea lor socială şi personală, prin responsabilizarea acestora în activităţi de promovare a cetăţeniei active la nivelul comunităţii gazdă.

Programul de activităţi al voluntarilor a inclus:

 • organizarea de activităţi culturale, artistice şi sociale pentru comunitatea gazdă alături de echipe locale de voluntari din Baia Mare,
 • susţinerea şi organizarea de cluburi de limbi străine pentru tineri şi copii defavorizaţi din oraşul Baia Mare şi împrejurimi;
 • aducerea unui plus de educaţie non-formală la orele de limba engleză sau franceză în şcoli unde merg tineri şi copii cu oportunităţi reduse;
 • participarea la evenimente de promovare a voluntariatului în comunitatea tinerilor din localitate;
 • pregătirea de prezentări şi întâlniri interculturale pentru promovarea culturii lor în comunitatea gazdă;
 • prezentări despre Uniunea Europeană şi cetăţenia europeană pentru tineri din Baia Mare şi împrejurimi.

A treia parte a proiectului a trimis doi voluntari români într-un proiect de găzduire în Turcia pentru a le oferi şansa de a intra într-un proces de învăţare experienţală într-o comunitate străină; acolo ei s-au implicat în ateleire de construit mozaic, light painting, au ţinut cursuri de limba engleză tinerilor turci. Ei s-au împlicat în activitatea zilnică a organizaţiei, în proiectele desfăşurate în timpul şederii lor acolo, au ţinut prezentări despre România şi voluntariat, au contribuit la ziarul scris în limba engleză pentru tinerii din Gaziantep.

Ultima parte a inclus un grup de patru voluntari din Turcia şi, repsectiv, Polonia într-o activitate pe termen scurt (2 luni) bazată pe metode de educaţie non-formale şi informale; voluntarii au condus activităţii pentru copii de la clubul de vacanţă de pe lângă Biblioteca din satul Firiza, au însoţit voluntarii pe termen lung în activităţile lor în casele de tip familial şi satele Tăuţii de sus şi Aluniş, au organizat întreceri şi ateliere de metode de animaţie socioeducativă, prezentări culturale şi sesiuni de formare şi teambuilding pentru voluntarii locali.

Rezultate şi beneficiari:

 • 12 voluntari au participat în servicii internaţionale de voluntariat de lungă durată, au experimentat traiul şi lucrul într-o altă cultură, au dezvoltat capacităţi profesionale şi personale complexe;
 • Iniţierea unui dialog intercultural între voluntari şi în comunitate.
 • Numeroase proiecte specifice au fost implementate în Baia Mare în vederea schimbării mentalităţii localnicilor şi a deschiderii acestora spre alte culturi: rezultatele obţinute au fost caracteristice fiecărui proiect în parte ( de exemplu în urma cursurilor de limbă participanţii au dobândit cunoştinţe de limbi străine, un loc de joacă reamenajat a fost dat în folosinţă copiilor, atitudini pozitive au fost conturate în urma campaniilor promo şi a evenimentelor interculturale etc.)