Voluntariat pentru TINEri

Parteneri: Asociaţia pentru Dezvoltare prin Educaţie, Informare şi Susţinere, Organizaţia de Bază a Comunităţii, Consiliul Local al Tinerilor – Municipiul Baia Mare, Asociaţia „Voluntari pentru Viitor” (2V), Asociaţia MANSIO, Grup Informal Club for Young Leaders

Obiective:

  • Informarea unui număr semnificativ de tineri din comunitatea locală privind diversitatea opţiunilor de participare activă la viaţa comunităţii şi oportunităţi de învăţare prin implicare şi voluntariat, prin distribuirea de materiale informaţionale în comunitate: 100 de afişe, 2000 de pliante.
  • Instruirea unui număr de 20 de tineri voluntari cu vârste cuprinse între 15 şi 25 de ani şi formarea acestora în spiritul iniţiativei şi antreprenoriatului. Formarea lor ca viitori lideri de opinie ai grupurilor de tineri din comunitatea locală şi motivarea acestora în a disemina informaţii privind munca voluntară în medii informale şi în activităţi de timp liber cu anturajul lor de prieteni.
  • Construirea unei platforme de dialog şi cooperare între ONGT-uri şi responsabili de tineret din comunitatea locală prin implicarea acestora în activităţile unei mese rotunde care să faciliteze schimbul de experienţă şi bune practici.

Activităţi:
Principalele activităţi incluse în proiect cuprind: selectarea şi formarea echipei de implementare a proiectului, informarea şi documentarea grupului de 20 de tineri privind probleme de voluntariat, alcătuirea materialelor promoţionale şi de informarea, organizarea mesei rotunde a ONGT-urilor, liderilor de tineret şi mass media, distribuirea materialelor promoţionale în puncte ades frecventate şi agreate de tineri: instituţii culturale, localuri, parcuri, evenimente pentru tineri, distribuirea unui chestionar online de evaluare a impactului, dar şi de măsurare a gradului de motivare a tinerilor băimăreni de a se implica în proiecte de voluntariat.

Rezultate şi beneficiari:
20 de tineri formaţi pentru a deveni voluntari implicaţi şi motivaţi şi pentru a participa la viaţa comunităţii din care fac parte. Cel puţin 150 de tineri băimăreni informaţi despre beneficiile voluntariatului în dezvoltarea lor personală şi profesională.
Proiect finanţat de DJST Maramureş prin ANST în cadrul programului de finanţare proiecte de tineret 2011.