Flash Mob – expoziţia de nuduri Mircea Bochiș

Obiective: Sensibilizarea opiniei publice şi mass-mediei în ceea ce priveşte importanţa artei în viaţa tinerilor.

Activităţi: 15 voluntari au stat nemişcaţi în faţa acâte unui tablou timp de 5 minute.

Rezultate şi beneficiari: 15 tineri au fost implicaţi într-o activitate de educaţie nonformală; invitaţii la vernisaj au avut ocazia de a fi martori la un eveniment spontan, organizat la iniţiativa tinerilor.