Flashmob 1 Aprilie

Obiective:

  • Sensibilizarea trecătorilor în spiritul promovării păcii şi a atitudinilor nonviolente.
  • Implicarea unui număr de 20 de voluntari într-o acţiunene spontană de divertisment

Activităţi:
20 de voluntari ai Asociaţiei Team for Youth au simulat un moment de genocid într-o zonă circulată din oraşul Baia Mare cu scopul de oferi trecătorilor şansa să conştientizeze nevoia de luptă împotriva violenţei.

Rezultate şi beneficiari:

  • beneficiari direcţi: 20 de tineri din Baia Mare au devenit mai conştienţi de beneficiile implicării lor în activităţi de educaţie nonformală.
  • beneficiari indirecţi: trecători din Baia Mare care au devenit mai conştienţi de impactul negative al violenţei în societate.