Zâmbet şi Culoare

Perioada: aprilie – septembrie 2010
Parteneri: Secţia 2 Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare

Obiective:
Conştientizarea şi activarea socială a tinerilor din localitatea Baia Mare şi împrejurimi prin implicarea acestora în campanii socio-educative ce au ca grup ţintă copii instituţionalizaţii în Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. Constantin Opriş Baia Mare, secţia Pediatrie 2.

Activităţi:
Proiectul s-a concretizat în vizite săptămânale organizate înincinta Secţiei de Pediatrie 2 a Spitalului Judeţean din Baia Mare cu scopul de a-i implica pe copilaşii de aici în jocuri de exersare a unor aptitudini esenţiale. Voluntarii au fost asistaţi de asistenţi ai instituţiei partenere, astfel că activităţile au urmărit cu precizie nevoile şi profilul grupului de copii.

Rezultate şi beneficiari:

  • Beneficiari direcţi: 10 copii instituţionalizaţi la Secţia de Pediatrie 2 a Spitalului Judeţean Baia Mare au beneficiat de atenţia voluntarilor şi au fost implicaţi în activităţi prin care şiau exersat anumite aptitudini esenţiale: primii paşi, primele cuvinte.
  • beneficiari indirecţi: 10 voluntari locali şi 4 voluntari internaţionali au dobândit competenţe de lucru cu copiii şi şi-au îmbunătăţit spiritul civic .