Monoloagele Vaginului – citire dramatică

Parteneri: Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu

Obiective:
Conştientizarea publicului despre problemele de violenţă împotriva femeii

Activităţi:
spectacol de teatru citire dramatică a piesel lui Eve Ensler „Monoloagele Vaginului”

Rezultate şi beneficiari:
50 de spectatori au fost informaţi şi sensibilizaţi la problema violenţei de gen.