Puzzle

Perioada: 1.11.2010 – 30.06.2011
Parteneri: Centre des Sureaux, Franţa

Obiective:

  • Integrarea unui voluntar SEV în comunitatea locală, cu scopul de a desfăşura diverse activităţi care promovează concepte ca: cetăţenie europeană, anti-discriminare, participare activă, diversitate culturală;
  • Oferirea oportunităţii unor elevi de şcoală generală de a intra în contact cu un vorbitor native la orele de limbă franceză;
  • Includerea unui voluntar strain într-un process continuu de învăţare nonformală.

Activităţi: Voluntarul SEV a desfăşurat activităţi în casele de tip familial din oraş, la Şcoala cu cls I-VIII Vasile Alecsandri, la Şcoala cu cls I-VIII Ioan Slavici; club de limbă franceză pentru şcoalri.

Rezultate şi beneficiari: Pe lângă voluntarul SEV, beneficiarul direct al proiectului, beneficiarii indirecţi au fost copiii de la şcolile unde a lucrat, cei de la casele de tip familial şi participanţii la clubul de limbă, membrii comunităţii locale.