Volunteering Stories – Volunteering in Baia Mare – by Maria

(EN) My journey with Team for Youth started before the pandemic hit. Back then, fresh out of college, I was eager to volunteer. 

Luckily, in early 2024, I finally got my chance to join the awesome Year 3 project, even if only for a short time.

Initially, I had some concerns about diving into this new experience. I wasn’t entirely sure if I was ready or capable enough. However, with the consistent encouragement and assistance from the coordinator, mentor, and the whole community, my worries slowly melted away. Their steadfast support not only helped me navigate through any challenges but also turned what could have been a daunting adventure into a wonderfully enriching journey that spanned several fulfilling weeks. 

And that’s how my volunteering journey began in Baia Mare!

I’m thankful for the opportunity to be part of this project and to meet the wonderful people from Team for Youth. It was incredibly rewarding for me in so many ways. This made me realize that giving back to the community also benefits oneself. How fulfilling to know that my efforts truly made a difference to someone.

I had a great time getting to know the other volunteers, who came from different countries. Making friends with them was awesome! Whether we were gardening together or exploring the city, we had a lot of fun.

The activities throughout my time in the project were incredibly fulfilling. Engaging in training sessions at high schools was particularly enlightening. It taught me the value of stepping out of my comfort zone, speaking in front of young students, and capturing their attention. It was a rewarding experience that broadened my perspective and honed my communication skills, reminding me of the power of meaningful engagement.

While I’ve always been drawn to volunteering and making a difference in my local community, this project solidified my passion and affirmed my career aspirations. It was truly eye-opening and provided me with invaluable insights. This experience has not only strengthened my commitment to serving others but has also clarified my professional goals. I am now more certain than ever that pursuing a career focused on making a positive impact is where I belong.

(RO)

Călătoria mea cu Team for Youth a început înainte ca pandemia să lovească. Pe atunci, proaspăt absolventă de facultate, eram nerăbdătoare să mă ofer voluntară.

Din fericire, la începutul anului 2024, am avut în sfârșit șansa de a mă alătura minunatului proiect Year 3, chiar dacă doar pentru o perioadă scurtă de timp.

Inițial, am avut unele îngrijorări cu privire la această nouă experiență. Nu eram pe deplin sigură dacă eram pregătită sau suficient de capabilă. Cu toate acestea, cu încurajările și asistența constantă din partea coordonatorului, a mentorului și a întregii comunități, îngrijorările mele s-au topit încet-încet. Sprijinul lor constant nu numai că m-a ajutat să trec peste orice provocări, dar a transformat ceea ce ar fi putut fi o aventură descurajantă într-o călătorie minunat de îmbogățitoare, care s-a întins pe parcursul mai multor săptămâni pline de satisfacții.

Și așa a început călătoria mea de voluntariat în Baia Mare!

Sunt recunoscătoare pentru oportunitatea de a face parte din acest proiect și de a-i cunoaște pe oamenii minunați de la Team for Youth. A fost incredibil de plină de satisfacții pentru mine din atât de multe puncte de vedere. M-a făcut să realizez că a da înapoi comunității este benefic și pentru sine. A fost împlinitor să știu că eforturile mele au făcut cu adevărat o diferență pentru cineva.

M-am simțit foarte bine cunoscându-i pe ceilalți voluntari, care veneau din țări diferite. A fost minunat să mă împrietenesc cu ei! Fie că am grădinărit împreună sau am explorat orașul, ne-am distrat foarte mult. Activitățile desfășurate de-a lungul proiectului au fost incredibil de satisfăcătoare. Implicarea în sesiunile de formare în licee a fost grozavă. M-a învățat valoarea de a ieși din zona mea de confort, de a vorbi în fața unor elevi tineri și de a le capta atenția. A fost o experiență plină de satisfacții care mi-a lărgit perspectiva și mi-a perfecționat abilitățile de comunicare, amintindu-mi de puterea implicării semnificative.

Deși am fost întotdeauna atrasă de voluntariat și de a face o diferență în comunitatea mea locală, acest proiect mi-a consolidat pasiunea și mi-a confirmat aspirațiile profesionale. A fost cu adevărat revelator și mi-a oferit perspective neprețuite. Această experiență nu numai că mi-a întărit angajamentul de a-i servi pe ceilalți, dar mi-a clarificat și obiectivele profesionale. Acum sunt mai sigură ca niciodată că locul meu este să urmez o carieră axată pe un impact pozitiv.

Translated with DeepL.com (free version)

The volunteer is hosted by Team for Youth Association in Project 2023-1-RO01-ESC51-VTJ-000125226 — Year 3, on a European Solidarity Corps project in Baia Mare.