KiwiPedia

Titlu proiect: „KIWIPEDIA – Proces de colaborare pentru incluziune”

(KIWIPEDIA – Collaborative process for inclusion)

Finanțare: Programul Erasmus+ al Comisiei Europene ( Key Action 2 – Cooperare pentru inovare si schimb de bune practici – Parteneriate strategice pentru tineret); 

Cod proiect: 2020-3-FR02-KA205-018456

Parteneri:

  1. HORS PISTES, Marsilia, Franța (aplicant proiect) 
  2. Asociația Team for Youth Association, Baia Mare, România
  3. Biroul de Informare Jugendinformation, Germania
  4. „Actio Catholica Patria”, Lituania
  5. La VIBRIA, Spania
  6. Asociația Culturală EUFEMIA, Italia

Perioadă de implementare: februarie 2021 – februarie 2023

Ideea proiectului a pornit de la nevoia identificată de a implica mai mulți tineri cu oportunități reduse în proiecte de voluntariat și alte mobilități internaționale. 

Proiectul aduce împreuna tineri, educatori locali și coordonatori de mobilități din cele 6 țări care vor pregăti mobilități pe termen scurt care să aibă un impact crescut în viața unor tineri cu oportunități reduse.

Principalele rezultate ale proiectului vor fi:

– un diagnostic al principalelor obstacole ale tinerilor cu oportunități reduse în a participa la proiecte de mobilitate europeană

– un set de bune practici care promovează incluziunea în proiecte de mobilitate (instrumente, strategii, idei)

– un tutorial video care va asista organizațiile educaționale/de tineret locale în planificarea, pregătirea, implementarea și evaluarea unei mobilități europene pentru tineret

– o descrierea a unor proiecte de scurtă durată de succes care sunt implementate de asociațiile participante la proiect.

Pe termen lung proiectul va dezvolta un proces de jos în sus al proiectelor europene de mobilitate pentru tineret, va asigura un nivel mai mare de incluziune în lucrul cu tinerii și va crește nivelul de însușire al proiectelor de către tinerii cu oportunități reduse.  

Mobilități în cadrul proiectului: 

  1. Curs de instruire organizat în Franța. Scopul sesiunii de instruire va fi dezvoltarea de proiecte ESC/Erasmus – schimburi de tineri. (perioada 22-30 ianuarie 2022)
  2. Sesiune de evaluare a tipurilor de cooperare realizate și planificare noi proiecte (în Baia Mare, România, ianuarie 2023)
  3. Elaborarea unor cereri de finanțare pentru proiecte pe termen scurt ESC/Erasmus care să fie depuse și finanțate/implementate în perioada de derulare a proiectului KA2 (în cursul anului 2022).