Storytelling – Carnaval de Nonformal

(ENG)

Storytelling is a method of non-formal education based on the presentation of a story by a storyteller to a public: this story can be recited, mimed, read… It is usually open to a morale that can be discussed in a second part.

Zineb, from France, in her own words: ”I see Storytelling method as a powerful tool to make people think about a subject: through the emotions brought by stories, I believe that humans’ attention is more important and empathy can be felt easily. And since I am a child, one of my biggest dreams for this world is to live in a more tolerant environment. A world where our acts matter more than our appearance, when you do not have to be scared about how you will deal with a totally normal situation because of your gender, sexual orientation or color of skin. My experience with Discrimination influences this fight for sure, having Algerian backgrounds but born, raised and living in France. In my opinion, using the storytelling method to fight against discrimination is meaningful: we all have a story to share where we felt labelled, judged according to one part of our appearance or identity. It is happening but it does not mean that it is neither acceptable nor unchangeable. Through testimonies, international and local people shared their experiences with discrimination based on their origins, nationalities. Through portraits of people having positions that stereotypes would not expect from them, the absurdity of labels is shown. Through my story counted, a discussion can start with random people. Through different open spaces, everybody is invited to share their feelings, experiences and thoughts.”

(RO)

Storytelling-ul este o metodă de educație non-formală bazată pe prezentarea unei povestiri de către un povestitor către public: această poveste poate fi recitată, mimată, citită … Are, de obicei, o morală care poate fi discutată într-o a doua parte.

Zineb, din Franța în cuvintele ei: ”Văd metoda Storytelling ca un instrument puternic pentru a face pe oameni să se gândească la un anume subiect: prin emoțiile din povestiri, cred că oamenii prind atenție și putem avea empatie. Și din moment ce sunt copil, unul dintre cele mai mari vise pentru această lume este să trăiesc într-un mediu tolerant. O lume în care faptele noastre contează mai mult decât aspectul nostru, când nu trebuie să vă fie frică de modul în care vă veți ocupa de o situație absolut normală din cauza genului, orientării sexuale sau a culorii pielii. Experiența mea cu discriminarea influențează această luptă sigur, având origini algeriene, dar care s-a născut, a crescut și a trăit în Franța. În opinia mea, folosirea metodei Storytelling pentru a lupta împotriva discriminării are sens: toți avem o poveste care să împărtășească locul în care ne-am simțit etichetați, judecați după o parte a apariției sau identității noastre. Se întâmplă, dar nu înseamnă că nu este nici acceptabilă, nici inestimabilă. Prin mărturii, voluntarii internaționali și localnici și-au împărtășit experiențele cu discriminarea bazată pe origini, naționalități. Prin portretele unor oameni care au poziții pe care stereotipurile nu le-ar aștepta de la ei, se arată absurditatea etichetelor. Prin povestea mea, o discuție poate începe cu oameni de la eveniment. Într-un spațiu public, toată lumea este invitată să-și împărtășească sentimentele, experiențele și gândurile “.

I have a dream