Public Cafe – Carnaval de Non Formal

(ENG)


Public Café is a method of active dialogue, information exchange, and creative action solutions.
Generally, public café is used when you want to have a relaxed debate on a particular topic, while allowing for a great interaction and close relations between the participants. It is also a very good way of consulting and participating in decision-making.
(https://www.nonformalii.ro/metode/cafenea-publica)

Why did Arianna, from Italy chose this method? ”I chose this method because it allows people to have a real exchange of information and opinions and the more people participate, the better it will be to get some conclusions or solutions. It’s a method that explores a lot of different points of view and perspective, I believe that a conversation in this context is a very good opportunity to enrich and get more knowledge about a certain topic. The environment is really relaxed and everyone is encouraged to share, everyone is on the same level, it’s very active and dynamic. For all those reasons, I thought it could be a good method to apply to the topic of women’s rights, which is so close to all of us, everyone’s life is impacted by that.
The method consists in gathering people together in a coffee place and ask them some specific questions that are relevant to them. Each table has a moderator that will guide the participants to ask the question and lead the conversation. At the end, each moderator will present to all participants a summary of what was discussed.
In my event I chose to have different thematic in each table, so people will move through the tables, finding a new moderator with only one question, in order to help flow the conversation we will also provide some sources to inspire and encourage people to speak, specifically two quotes or stories about important women. Another important element is the time, people will have a limited time per table, every 15 minutes the table will change, this way the event will not be too long, 1 hour and 15 minutes of conversation it’s more than enough. At the end as usual, the moderator will present what was discussed.”

 

(RO)

Cafeneaua este o metodă de dialog activ, schimb de informaţii şi găsire de soluţii creative de acţiune. În general, cafeneaua publică se foloseşte atunci când vrei sa supui unei dezbateri relaxate un anume subiect, permiţând totodată o interacţiune mare şi relaţii apropiate între participanţi. Este şi o metodă foarte bună de consultare şi participare la luarea deciziilor.

(https://www.nonformalii.ro/metode/cafenea-publica)

De ce a ales Arianna din Italia această metodă? ”Am ales această metodă deoarece permite oamenilor să aibă un schimb real de informații și opinii și cu cât mai mulți oameni participă, cu atât mai bine va fi să ajungem la unele concluzii sau soluții. Este o metodă care explorează o mulțime de puncte de vedere și perspectivă diferite, cred că o conversație în acest context este o ocazie foarte bună de a îmbogăți cunoștințele despre un anumit subiect. Contextul este într-adevăr relaxat și toată lumea este încurajată să împărtășească viziunea, toată lumea este la același nivel, este foarte activă și dinamică. Din toate aceste motive, aceasta ar putea fi o metodă bună de a se aplica subiectul drepturilor femeilor, care este atât de aproape de noi toți, încât viața fiecăruia este afectată de aceasta.
Metoda constă în adunarea oamenilor într-un spațiu public și să le adresăm câteva întrebări specifice, care sunt relevante pentru ele. Fiecare masă are un moderator care va ghida participanții la întrebarea și la conducerea conversației. La final, fiecare moderator va prezenta participanților un sumar a ceea ce sa discutat.
În cadrul evenimentului meu am ales să existe o tematică diferită la fiecare masă, astfel încât oamenii se vor deplasa către alte tematici, găsind de fiecare dată un nou moderator cu o întrebare, pentru a ajuta fluxul conversației vom oferi, de asemenea, câteva surse pentru a inspira și încurajați oamenii să vorbească, în special două citate sau povestiri despre femei importante. Un alt element important este timpul, oamenii vor avea un timp limitat pe masă, la fiecare 15 minute masa se va schimba, astfel încât evenimentul nu va fi prea lung, 1 oră și 15 minute de conversație este mai mult decât suficient. La final, ca de obicei, moderatorul va prezenta ceea ce sa discutat.”