Scop și obiective

Scop

Team For Youth Association a fost creată cu scopul de a forma, informa și implica tineri, indiferent de etnie sau statut social, în activități de voluntariat la nivel local, regional și internațional.

Parte din proiecte sociale și culturale, activitățile pe care le propune asociația promovează voluntariatul, cetățenia activă, cooperarea tinerilor, și se bazează, în special, pe metode de educație nonformală.[br /][br /]

Obiective

O parte din obiectivele pe care ne propunem să le atingem prin ceea ce facem:

  • organizarea de întâlniri, traininguri, cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe pe teme care se pliază scopului asociației;
  • organizarea de evenimente stradale, festivaluri, schimburi de tineret cu scopul promovării voluntariatului şi conştientizării, de către comunitatea locală, a nevoii de lucru voluntar în beneficiul societăţii;
  • oferirea unui cadru propice dezvoltării personale a tinerilor, prin organizarea de ateliere pe diferite teme;
  • stabilirea de parteneriate internaționale pentru a oferi tinerilor schimburi de experiență și oportunități de formare la nivel european;
  • organizarea de evenimente culturale – expoziții, concerte, piese de teatru — menite să îmbogățească viața culturală a orașului.