Volunteering Stories – Turkish gardener in Romania – by Yasin

Hello, my name is Yasin from Turkey. I’m doing my volunteering service since November 2022, and it’ll end in July 2023.  I’m doing gardening activity since February in a village called Biuşa, its located in Sălaj County. When I learned that I’ll have this activity in January, I was in Turkey for my free days, and I’ve bought seeds for this activity. I started to put them on small cups and locate them on all windows for better temperature as you know Romania is very cold on these months. 

I had experience before in Turkey thanks to my family. They’re from village located in west part of Turkey called Beğerli (Nazilli). Every summer they were sending me to help my grandparents and I learned lot of things from them. But there was a small problem that my village has very different climate then Biuşa, on February it starts getting warmer very quickly and plants are growing quickly also but here in Biuşa I needed to wait and to create perfect environment for plants. 

After weather got better, I transferred them to bigger pots and in greenhouse and they liked there a lot and got bigger very quickly. I needed to water them almost every day because in greenhouse it was 48 degrees in a day. After one month I needed to plant them directly to the soil. I worked together with local farmers, and we worked on the soil before planting. We worked with garden tiller and since the land didn’t have good soil in the beginning, we needed to put organic fertilizer.

After some serious work, we finally managed to plant tomatoes, cucumbers, and peppers to the greenhouse soil. But work didn’t end here and for me it was first time working with greenhouse and I didn’t know many things about it. We putted the dripping watering system and after that we put again organic fertilizer. Plants liked it a lot and they started growing very fast, we putted the lines to the ceiling for the plants to go up. I think in three weeks we’ll start harvesting tomatoes and for the cucumbers we’ll have next week. When I started to this project, I didn’t plan to use any chemicals or pesticides and they’re all natural. If you want to try Turkish vegetables, you can contact me!

RO:

Povești de voluntariat – Grădinar turc în România – de Yasin

Bună ziua, numele meu este Yasin din Turcia. Îmi fac serviciul de voluntariat din noiembrie 2022 și se va încheia în iulie 2023.  Fac activitate de grădinărit din februarie într-un sat numit Biușa, se află în județul Sălaj. Când am aflat că voi avea această activitate în ianuarie, am fost în Turcia în zilele mele libere și am cumpărat semințe pentru această activitate. Am început să le pun în căni mici și să le amplasez la toate ferestrele pentru o temperatură mai bună, deoarece știți că în România este foarte frig în aceste luni. 

Am mai avut experiență în Turcia datorită familiei mele. Ei sunt dintr-un sat situat în partea de vest a Turciei, numit Beğerli (Nazilli). În fiecare vară mă trimiteau să îi ajut pe bunicii mei și am învățat multe lucruri de la ei. Dar a existat o mică problemă: satul meu are o climă foarte diferită de cea din Biușa, în februarie începe să se încălzească foarte repede și plantele cresc rapid, dar aici, în Biușa, a trebuit să aștept și să creez un mediu perfect pentru plante. 

După ce vremea s-a îmbunătățit, le-am transferat în ghivece mai mari și în seră, iar lor le-a plăcut foarte mult acolo și au crescut foarte repede. A trebuit să le ud aproape în fiecare zi, pentru că în seră erau 48 de grade într-o zi. După o lună, a trebuit să le plantez direct în pământ. Am lucrat împreună cu fermierii locali și am lucrat la sol înainte de plantare. Am lucrat cu un cultivator de grădină și, deoarece terenul nu avea un sol bun la început, a trebuit să punem îngrășământ organic.

După o muncă serioasă, am reușit în cele din urmă să plantăm roșii, castraveți și ardei în solul din seră. Dar munca nu s-a terminat aici, pentru mine a fost prima dată când am lucrat în seră și nu știam multe lucruri despre ea. Am pus sistemul de udare prin picurare și după aceea am pus din nou îngrășământ organic. Plantele au apreciat foarte mult și au început să crească foarte repede, am pus linii până la tavan pentru ca plantele să urce. Cred că în trei săptămâni vom începe să recoltăm roșiile, iar pentru castraveți vom avea săptămâna viitoare. Când m-am apucat de acest proiect, nu aveam de gând să folosesc chimicale sau pesticide și toate sunt naturale. Dacă vreți să încercați legume turcești, mă puteți contacta!

Voluntarii sunt găzduiți de Asociația Team for Youth în cadrul proiectului 2021-2-RO01-ESC51-VTJ-000044762 (Year One), într-o mobilitate de 9 luni co-finanțată prin Corpul European de Solidaritate în Baia Mare.