ReColoring YOUth Work

Perioada: 1.07.2010 – 1.10.2010
Parteneri:

  • Associazione di promozione sociale Joint (Italia)
  • Os Quatro Cantos do Cisne (Portugalia)
  • Balkan Kids Foundation (Bulgaria)
  • ADVIT / ICYE Moldova
  • Volunteers of Georgia

Obiective:

  • Identificarea, promovarea şi consolidarea acelor instrumente de lucru care răspund cel mai bine necesităţilor tinerilor aparţinând unor grupuri adesea marginalizate.
  • Participarea la consolidarea calităţii proiectelor care au ca principali beneficiari grupuri marginalizate de tineri, precum şi dezvoltarea capacităţii organizaţiilor partenere de a implementa astfel de proiecte.

Activităţi: Proiectul s-a concentrate pe găzduirea unui grup de 12 tineri participanţi din 6 state diferite, lucrători de tineret sau voluntari. Timp de 5 zile, aceştia au participat la sesiuni de învăţare pe teme legate de scrierea şi implementarea de proiecte de tineret care sa includă şi persoane cu oportunităţi reduse. În program au fost incluse seri interculturale în care participanţii şi-au prezentat cultura şi tradiţiile specifice ţărilor din care provin.

Rezultate şi beneficiari: Cei 12 tineri participanţi în proiect au acumulat competenţe noi de implementare şi scriere de proiecte, în special în a manageria activităţi de tineret ce includ participanţi cu oportunităţi reduse: tineri din medii defavorizate, cu situaţii economice şi sociale dificile, de diferite etnii, cu dizabilităţi fizice sau psihice.